Kivételes körülmények vagy olyan esetek, amikor Ön nem jogosult kártérítésre

A legtöbb esetben a késésért vagy törlésért a késést vagy törlést okozó légitársaság a felelős. A 261/2004/EK uniós rendelet azonban meghatározza azokat az eseteket, amikor a légi fuvarozó mentesül a felelősség alól. Ezek az úgynevezett rendkívüli körülmények, amelyeket a légitársaság akkor sem tudott volna megakadályozni, ha minden ésszerű intézkedést megtesz. Az utas számára ez azt jelenti, hogy bár megpróbálhat kártérítést követelni, a légitársaság nem köteles azt kifizetni.

Az uniós rendelet "kivételes körülmények" fogalommeghatározása alá tartozó konkrét helyzetek listája csak tájékoztató jellegű, így mindig az adott helyzet eseti értékelését kell elvégezni. A kérdéssel kapcsolatos ismeretek fő forrása azonban az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) ítélkezési gyakorlata. Az elmúlt néhány évben az EUB számos határozatot hozott a járatok késését vagy törlését okozó rendkívüli körülményekkel kapcsolatban. Ez a cikk ezért ismerteti a leggyakoribb helyzeteket, amelyekkel a repülés során találkozhat.

Az uniós rendelet szerinti kivételes körülmények

Nem minden járatmegszakításért jár kártérítés. Ezért a légitársaság akkor is megtagadhatja a kártérítést, ha a járatát a tervezett leszállás után több mint 3 órával törölték vagy késett. A főbb rendkívüli körülmények, amelyek esetén a légi fuvarozó nem köteles kártérítést nyújtani Önnek, a következők:

  • időjárási körülmények
  • politikai instabilitás
  • biztonsági kockázatok
  • nem megfelelő repülésbiztonság
  • a repülési radarnak a légitársaság által nem befolyásolható meghibásodása
  • repülőtéri vészhelyzetek, mint például terrortámadás, tűz, bejelentett bomba stb.
  • a repülőtéri vagy légiforgalmi irányító személyzet sztrájkja
  • egyéb vészhelyzetek és rendkívüli helyzetek

Időjárási körülmények és rossz időjárás esetén fontos az intenzitás, amelyet mindig egyénileg kell értékelni. Az erős eső vagy az enyhe zivatarok bizonyos helyzetekben nem befolyásolhatják a repülést. Ha azonban például viharos széllökések kísérik, a légiforgalmi irányítás dönthet úgy, hogy nem engedi felszállni a repülőgépet, vagy elhalasztja a repülést.

A kivételes körülmények fenti listája tájékoztató jellegű, és az EUB gyakorlata alapján fokozatosan bővül, amely figyelembe vesz más, potenciálisan kivételes körülménynek minősíthető helyzeteket is. Az alábbiakban ezek közül néhányat vizsgálunk meg. Ha a visszautasított beszállással, azaz a túlfoglalással kapcsolatos információkat keres, kérjük, olvassa el külön cikkünket.

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata

Az EUB a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésére alapozza a repülés megszakítása miatti kártérítési igényre vonatkozó valamennyi határozatát. Eszerint a légitársaság mentesül a pénzügyi kártalanítási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a járat törlését vagy késését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni. Az EUB két alapvető szabályt fogadott el, amelyeknek egyidejűleg kell teljesülniük ahhoz, hogy egy adott helyzetet érintő körülmény "rendkívüli" körülménynek minősüljön. A körülménynek olyan eseményre kell vonatkoznia, amely egyrészt nem része a légi fuvarozó szokásos tevékenységének, másrészt jellegénél vagy eredeténél fogva kívül esik a légi fuvarozó ellenőrzési körén. Ahhoz, hogy az utas jogosult legyen kártérítésre a törölt vagy késett járat miatt, elegendő, ha az alábbi kritériumok egyike sem teljesül.

Sztrájk - mikor vagyok jogosult kártérítésre és mikor nem?

A sztrájkok kérdése az egyik legvitatottabb kérdés a vészhelyzettel összefüggésben. A sztrájkok általában szerepelnek az uniós rendelet által kivételes körülménynek minősíthető események listáján. Az EUB azonban számos kulcsfontosságú ítéletet hozott, amelyekben jelezte, hogy mely sztrájkok minősülnek kivételes körülménynek, és melyek nem.

A pilóták és a légitársaságok személyzete sztrájkol

A pilóták vagy a légitársaság alkalmazottai által kezdeményezett sztrájk az EUB szerint olyan helyzetnek minősül, amelyért a légitársaság felelős. Ha az Ön járata a közvetlenül a pilóták vagy a fuvarozó más alkalmazottai vagy a fuvarozó alkalmazottainak szakszervezete által meghirdetett sztrájk következtében megszakad, az utasok kártérítésre jogosultak.

Ez egy nagyon fontos döntés, amely kimondja, hogy a légi fuvarozó felelős ezért a helyzetért, így az ilyen típusú sztrájkot nem soroljuk a rendkívüli körülmények közé.

A repülőtér vagy a légiforgalmi irányító személyzet sztrájkja

A repülőtéri személyzet sztrájkja rendkívüli körülménynek minősül, ellentétben a légitársaságok személyzetének sztrájkjával. Ha az Ön járata ilyen sztrájk miatt szakad meg, sajnos nem jogosult kártérítésre. Az EUB ezért teljesen logikusan úgy döntött, hogy a két helyzetet elkülöníti egymástól, és a repülőtéri személyzet vagy a légiforgalmi irányító személyzet sztrájkja esetén a fuvarozó nem felelős, mivel semmilyen módon nem tudja befolyásolni a helyzetet. Az utasok így az elmúlt években számos sztrájkkal szembesültek utazásaik során, például a repülőtéri csomagkezelők részéről. A leggyakoribb sztrájk azonban az úgynevezett ATC-sztrájk, amely az egész terület légi közlekedését érinti. A légitársaságok általában nem tehetnek semmit ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban, és nem kötelesek kártalanítani az utasokat a járatok törlése, késése vagy a csatlakozás elmaradása miatt.

Légi jármű műszaki meghibásodása - milyen esetekben vagyok jogosult kártérítésre?

Az EUB különbséget tesz a légitársaság tevékenységéből eredő (belső) és a légitársaság tevékenységétől függetlenül felmerülő (külső) körülmények között. A külső körülmények szinte mindig rendkívüli körülményeknek minősülnek. Ezeket vagy természeti események, vagy harmadik személyek tevékenységei okozzák.

A műszaki meghibásodások esetében azután az a lényeges, hogy a meghibásodás a légi járművön a nem megfelelő karbantartás következtében vagy annak során bekövetkezett meghibásodás, vagy a légi fuvarozó ellenőrzési körén kívül eső meghibásodás. Ha a műszaki hiba a karbantartás során merül fel, és például a légi jármű szokásos elhasználódásának következménye, akkor ez olyan helyzet, amelyért a légi fuvarozó felelős, és amelyért az utasok kártérítésre jogosultak a járat törlése vagy késése esetén.

Ha azonban a műszaki hibát olyan helyzet okozta, amelyet a légitársaság nem láthatott előre vagy nem akadályozhatott meg, ez olyan rendkívüli körülmény, amelyért a fuvarozó nem felelős, és ezért nem jár kártérítés.

Madárcsapás - igényelhetek kártérítést?

A madárcsapás az egyik leggyakoribb ok, amiért a légitársaság elutasítja az Ön kártérítési igényét. Az EUB kimondta, hogy ha egy járat késik vagy törlésre kerül egy korábbi madárcsapás miatt, amelyet műszaki hiba vagy elkerülhetetlen repülőgép-ellenőrzés okozott, akkor nem áll fenn a pénzügyi kártérítésre való jogosultság. Ez ismét egy logikus döntés, mivel a légitársaság semmilyen módon nem láthatta előre vagy nem számíthatott a helyzetre.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a légitársaságok gyakran visszaélnek ezzel az indokkal, és előfordulhat, hogy a légitársaság megtagadja a kártérítés kifizetését, arra hivatkozva, hogy a madárcsapás valójában nem történt meg.

Ha az Ön kártérítési igényét a légitársaság egy incidens miatt elutasította, kérjük, írjon nekünk. Mi felülvizsgáljuk az egész helyzetet, és megpróbáljuk Önt mindenképpen kártalanítani.

Egyéb vészhelyzetek

Utazás közben számos egyéb olyan helyzetbe kerülhet, amely késést vagy akár a járat törlését is okozhatja. Végezetül álljon itt két további érdekes helyzet és azok értékelése a kártérítési igény szempontjából.

Az utasok agresszív viselkedése

Az EUB foglalkozott egy olyan helyzettel is, amikor egy repülőgép pilótájának az egyik fedélzeten tartózkodó utas rendbontó magatartása miatt egy másik repülőtéren kellett soron kívüli leszállást végrehajtania. A személyzet kirakodta az utast és a poggyászát, majd folytatták útjukat a végső célállomás felé. Mint sejthető, ez is olyan kivételes körülmény, amely esetén az utasok nem jogosultak kártérítésre. A légitársaságnak nem volt befolyása erre a helyzetre.

A pilóta váratlan halála

Az utóbbi évek meglehetősen ellentmondásos döntése volt a járat elhalasztása vagy törlése a pilóta vagy a személyzet más tagjainak az indulás előtt bekövetkezett betegsége vagy akár halála miatt is. Az EUB úgy döntött, hogy ilyen helyzetekben az utasok jogosultak kártérítésre, kivéve, ha a légitársaság személyzetének nagy száma betegszik meg, ami megbénítja a légitársaság működését. A légitársaságnak tehát minden egyes járaton helyettesítő személyzetet kell biztosítania arra az esetre, ha valami hasonló történik, és ezért a légitársaság felelős a járat megszakításáért. Bár ez (szerencsére) többé-kevésbé kivételes helyzet, és mindig egyedi alapon kell mérlegelni, ilyen esetben is jogosult lehet kártérítésre.

Az egyes légitársaságok áttekintése

Az egyes légitársaságok eljárása bizonyos tekintetben eltérhet. Ha az alábbi listában az Ön járatát üzemeltető légitársaságot látja, olvassa el a kártérítés igénybevételének módjáról szóló konkrét cikket.

Ellenőrizze a kártérítést ingyenesen.
Ingyenes ellenőrzés